ОФТАЛМИКА

1300 каплара бр. 3, Клупци
(За навигацију: Ратарска 1 Б)
15300 Лозница
Тел. 015/873-804
ojdanic@ptt.rs