ОФТАЛМИКА

1300 каплара бр. 3, Клупци
(За навигацију: Ратарска 1 Б)
15300 Лозница
Тел. 015/873-804
ОРЛ: 064/555-3635
Очна кућа: 064/060-9088
miljanojdanic@gmail.com